Bron: Nieuwsbrief 15 van de Koepel

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden kent politiek en sociale partners van binnenuit

Oud-Tweede Kamerlid en oud-vakbondsvoorzitter John Kerstens is de nieuwe voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Met de overgang naar een nieuw pensioenstelsel voor de deur hebben de gepensioneerden in Nederland met hem een voorzitter, die goed bekend is met de Haagse politiek en de sociale partners. Oud-vakbondsman John Kerstens is 56 jaar en zat tot de jongste verkiezingen in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

De Koepel Gepensioneerden heeft er – samen met andere seniorenorganisaties – hard voor gevochten om aan tafel te komen bij de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. De seniorenorganisaties worden inmiddels weliswaar gehoord door de partijen die het toekomstige pensioenakkoord uitwerken, maar ze beslissen daarover niet mee. Met een voorzitter die het Haagse politieke en bestuurlijke krachtenveld van binnenuit kent, verwacht de Koepel Gepensioneerden de belangen van alle gepensioneerden in ons land nog beter te kunnen behartigen.

lees hier het complete bericht