Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG):

Een nieuw pensioenakkoord is mogelijk als de rem tijdelijk op de verhoging van de AOW-leeftijd gaat. Op die manier kunnen ouderen en jongeren nader tot elkaar komen in de verhitte pensioendiscussie, stellen de voorzitters van de verenigingen en organisaties van gepensioneerden.

Voor het hele artikel zie hier.