Heuglijk Nieuws

Het bestuur van het Heineken Pensioenfonds heeft besloten de pensioenen per 1 juli 2022 met 3,42% te verhogen (zie ook het bericht op de website van het HPF). Dit percentage is gelijk aan de maximale toeslag, zijnde de stijging van consumentenprijzen, die het HPF kan verlenen (op basis van de prijsstijging van oktober 2020 tot oktober 2021). Deze verhoging kan worden doorgevoerd omdat de overheid tijdelijk de regels voor toeslagverlening heeft versoepeld. Hierdoor kunnen de pensioenen al bij een beleidsdekkingsgraad van 105% worden verhoogd. Deze versoepelde regels zijn door het HPF doorgevoerd vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel en opgenomen in het pensioenreglement per 1 juli 2022.

Alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het HPF worden binnenkort door het Heineken Pensioenfonds hierover geïnformeerd.

Let op: De verhoging per 1 juli 2022 zal voor het eerst worden ontvangen bij de pensioenbetaling van augustus 2022. De verhoging in augustus bevat dus ook de verhoging die geldt voor juli 2022.